Inspectie / Registratie LRKP

Links op deze pagina vindt u per locatie het meest recente inspectierapport van de GGD.

Ook het LRKP-registratienummer leest u daar. Dit LRKP-nummer (Landelijk Registratienummer Kinderopvang en Peuterspeelzalen) heeft u nodig voor het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl.