Plaatsingsprocedure

Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing.

Aanmelding
Na aanmelding ontvangt u een offerte van ons. We spreken af op welke dagen, per wanneer en waar uw kind via SKIK wordt opgevangen. Wilt u eerst een kijkje nemen op de opvang? Dat kan natuurlijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de plaatsingsmedewerker (tel. 0513-416017 of e-mail info@skik.nu.).

Kennismaken
Voorafgaand aan de startdatum heeft u een kennismakingsgesprek met een pedagogisch medewerker. Hierin krijgt u o.a. uitleg over de dagelijkse gang van zaken bij SKIK. Kiest u voor opvang via het gastouderbureau dan vindt een intakegesprek plaats met de bemiddelingsmedewerker.

Soms is het nodig dat er, voordat uw kind geplaatst wordt, een  oriënteringsgesprek komt. Dit is het geval wanneer blijkt dat uw kind extra of speciale zorg nodig heeft. Of dat hij een andere school dan het reguliere basisonderwijs bezoekt.

Plaatsing
Zodra alle afspraken zijn gemaakt, ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst. Hierop staan de definitieve gegevens over de opvang van uw kind, zoals:

  • startdatum
  • opvanglocatie
  • opvangdagen
  • kosten van de opvang

Zodra wij deze overeenkomst ondertekend terug hebben ontvangen, kan de opvang daadwerkelijk starten. Bij de overeenkomst horen de Algemene Voorwaarden voor kinderopvang. SKIK houdt zich aan deze landelijke voorwaarden.