Gezondheid en veiligheid

Veiligheid bij SKIK betekent: je veilig voelen bij onze medewerkers, gastouders en andere kinderen. Maar ook: je veilig kunnen bewegen. We zorgen ervoor dat kinderen in veilige ruimtes kunnen spelen, eten en slapen. Dit gebeurt door aanpassingen in de ruimtes (zoals geen scherpe hoeken en veilige speeltoestellen), alertheid van onze medewerkers en gastouders en regelmatige scholing in bijvoorbeeld kinder-EHBO.

Om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen, doet SKIK onder meer het volgende:

  • Inventariseren van risico's 
  • Bedrijfshulpverlening
  • Niet roken
  • Ziektewijzer
  • Medicijnen
  • Verwijsindex
  • Meldcode Kindermishandeling
  • Vier ogenprincipe
  • Gezonde voeding