Zo gaan wij met elkaar om

Voor welke opvangvorm u ook kiest, wij zorgen dat uw kind zich thuis voelt. Uw kind ontwikkelt zich bij ons spelenderwijs tot een eigen uniek persoon. Lees hier ons pedagogisch beleid.

Vertrouwde gezichten
We bieden kinderen zekerheid en regelmaat. Zo werken we zoveel mogelijk met dezelfde vertrouwde gezichten op de groep. 
Onze dagindeling geeft de kinderen regelmaat en houvast. Tegelijkertijd biedt onze dagindeling voldoende ruimte voor een flexibele invulling van activiteiten. Spelenderwijs ontdekt uw kind bij ons de wereld om zich heen, zowel binnen als buiten. en ieder op zijn/haar eigen tempo.

Beroepscode
Onze beroepscode geeft aan op basis van welke normen en waarden we bij SKIK werken.