Oudercommissie

SKIK heeft zowel voor iedere vestiging als voor de gastouderopvang een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders van de betreffende vestiging / vraagouders van de gastouderopvang. 
De oudercommissies behartigen de gemeenschappelijke belangen van de ouders van de SKIKlocatie. Zo adviseren zij over zaken als voeding, het pedagogisch beleid en de prijs van de opvang.

Het algemene e-mailadres van de oudercommissie voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang is: oudercommissieskik@live.nl. Op iedere kinderopvanglocatie hangen de gegevens van de oudercommissieleden van die locatie. 

Kijk hier voor het 'smoelenboek' van de oudercommissies van SKIK kinderopvang.Iedere peuteropvang/peuterspeelzaal heeft een eigen oudercommissie.
Informeer bij uw locatie voor de gegevens van de oudercommissie van uw vestiging.